normativa.infocentre.es

Activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental (Nuclis internacionals). Programa Horizon 2020, ERA-Net MANUNET III, ACCIÓ. 2018. Catalunya.