normativa.infocentre.es

Ajuts en forma de garantia per al finançament de circulant i la inversió d’actuacions per a la innovació, internacionalització i industrialització. 2019-2020. Catalunya.