normativa.infocentre.es

Ajuts de mobilitats de personal investigador per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica. Catalunya.