normativa.infocentre.es

Decret 210/2019. Òrgan Competent per exercir a Catalunya les funcions relatives al control de la comercialització d’equips de refrigeració carregats amb gasos fluorats. Catalunya.