normativa.infocentre.es

Decret 54/2019. Traspàs de funcions i serveis de la Generalitat de Catalunya al Conselh Generau d’Aran en matèria d’espais naturals protegits al territorio de l’Aran. Catalunya