normativa.infocentre.es

Instrucció 1/2018. Unificar els criteris d’actuació en relació amb el canvi de nif d’una entitat inscrita en el registre d’empreses amb risc d’amiant (RERA). Catalunya.