normativa.infocentre.es

Instrucció 1/2019. Procediment en l’aplicació de la disposició transitòria 4ª del Regl. d’instal•lacions de protecció contra incendis (RIPCI), aprovat pel RD 513/2017, sobre la primera inspecció periòdica de les instal•lacions existents. Catalunya.