normativa.infocentre.es

Obres accessibilitat i estat d’edificis ús residencial. Catalunya.