normativa.infocentre.es

Recurs d’Inconstitucionalitat núm. 5284-2017, con la Llei 15/2017 de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya (sentencia). Catalunya.