normativa.infocentre.es

Resolució EMC/113/2019. Instrucció 3/2018, sobre requisits i obligacions que han de cumplir les entitats com a centres de formació en materia d’ITV i la seva autorització. Catalunya.