normativa.infocentre.es

Resolució EMC/2214/2018. Assignació de cofinançament procedent del FEDER a agrupacions de tecnologies emergents per a la realització de projectes de valorització i transferència de resultats de recerca. Catalunya.