normativa.infocentre.es

Resolució EMC/493/2019. Modif.Res.EMO/2125/2011, que aprova el contingut mínim de la memòria del pla de labors d’explotacions subterrànies i se’n determina la forma de presentació. Catalunya.