normativa.infocentre.es

Resolució EMC/494/2019. Modif. Res. EMF/1345/2009 que aprova el model oficial del pla de labors de les explotacions mineres i se’n determina la forma de presentació. Catalunya