normativa.infocentre.es

Resolució EMC/785/2019. S’estableixen els requisits i el procediment per a l’acreditació del Agents de Suport a la Internacionalització per a l’any 2019. Catalunya