normativa.infocentre.es

Resolució JUS/1794/2019. Inscripció al Registre de col•legis professionals de la Generalitat de Catalunya el Reglament de la votació telemàtica per a l’elecció de càrrecs del Col•legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya.