normativa.infocentre.es

Subvencions 2019 corresponents a la Línia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys. Catalunya.