normativa.infocentre.es

Subvencions 2019 destinades al finançament dels Projectes Singulars de la Línia 2, que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Catalunya.