normativa.infocentre.es

Subvencions accions de formació d’oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones traballadores desocupades que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC-FOAP).