normativa.infocentre.es

Subvencions destinades al Programa Forma i Insereix, per a la realització d’accions formatives amb compromís de contractació per a persones desocupades. Catalunya.