normativa.infocentre.es

Subvencions per a projectes de recerca en gestió de l’aigua, preservació i millora del medi aquàtic i projectes de recerca per a l’especialització intel•ligent relativa al risc d’inundació. Catalunya.