normativa.infocentre.es

Medi ambient

 
 
- Accés a la legislació i els requisits legals vigents, aplicables a la teva empresa en l’àmbit del medi ambient, els riscos laborals i la seguretat de les instal·lacions, per a les empreses certificades per EMA i ISO 14.001. DL Plus. Més informació
 
- Servei pregunta-resposta. Consulta a l'expert. Més informació
 

Documents

Guia per a l'elaboració de plans de verificació d'activitats comunicades. Diputació de Barcelona. 2014.
Guia per a la implantació de l'E-PRTR (Registre Europeu d'emissions i transferències de contaminants)
Guia per a la implantació de la recollida separada i tractament de la fracció orgànica dels residus urbans
Guia de la Unió Europea sobre el comerç d'emissions i els plans nacionals d'assignació
Catàleg per a la prevenció de residus d’envasos

Guia d’ajuda per a la inscripció al registre de productors de residus. Departament de Territori i Sostenibilitat. Juliol 2017

Guia per a la redacció del Pla de Gestió de Residus de construcció i enderroc
Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc
Guia pràctica per al càlcul d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH)
Guia càlcul d'emissions de gasos fluorats amb efecte d'hivernacle (GFEH)
Documents i Guies d’aplicació d’EMAS
Guia de l'usuari. EMAS. Reglamento CE 1221/2009
Guia d'elaboració de declaracions ambientals (en català)
Guia d’aplicació del Real Decret 9/2005 sobre declaració de sòls contaminants
Guia de tramitació d'expedients d'activitats i establiments. Diputació de Barcelona. Maig 2016
Guia per tenir els electrodomèstics en forma. Estalvi d’energia i recursos. Àrea Metropolitana de Barcelona.
Guia interpretativa. Inventari espanyol d’hàbitats marins. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2012.
Comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle. Acompliment del Protocol de Kioto
Informe sobre el canvi climàtic i la dimensió europea de l'aigua
Estudi i guia metodològica de ciutats intel·ligents.

Esborranys

Esborrany d'Avantprojecte de Llei de la contaminació odorífera
Proposta de Directiva que modifica la Directiva 94/62/CE (envasos i residus d'envasos) per a reduir el consum de bosses de plàstic.
 

Enllaços

Agència Catalana de l’aigua. Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
Agència de residus de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
Asociación de Empresas para el desimpacto ambiental de los purines
Asociación Española contra la contaminación acústica
Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente
Associació Catalana contra la contaminació acústica
Associació Catalana d’Enginyeries i Consultories Mediambientals (ACECMA)
Associació Catalana de Consultors Acústics
Centre Tecnològic de l’Aigua (CETaqua)
Club Emas
Club Emas - Vídeos
Departament de Territori i Sostenibilitat
Departament de Territori i Sostenibiliat. Manuals d'ecogestió
Ecoproductes i ecoserveis - Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA)
European Federation of Associations of Environmental Professionals (EFAEP)
European Union Eco-label Homepage
Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER)
Fundación para el medio ambiente ECOLUM
Fundación para la Gestión Medioambiental de Pilas (ECOPILAS)
Global Ecolabelling Network (GEN)
Instituto de Acústica
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Oficina Internacional del Agua
Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes
Sistema de Información sobre Contaminación Acústica (S.I.C.A.)
Sociedad Española de Acústica
Web EMAS de la Unió Europea
Reglament EMAS - Unió Europea (en anglès)
Reglament EMAS - Unió Europea - Preguntes més freqüents (en anglès)
Reglament EMAS - Unió Europea - Accés al registre europeu i estadístiques (en anglès)
Reglament EMAS - Unió Europea - Eines (en anglès)
Reglament EMAS - Unión Europea - Biblioteca de declaracions ambientals (en anglès)
Reglament EMAS - Unió Europea - Eines per a organitzacions petites (en anglès)
Reglament EMAS - Unió Europea - EMAS easy (una metodologia que facilita l’implantació d’EMAS) (en anglès)
Reglament EMAS - Unió Europea - Com fer servir el logotip de l’EMAS - exemples (en anglès)
Reglament EMAS - Espanya - Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino - Documents i guies d’aplicació (en castellà)
Reglament EMAS - Catalunya - Departament de Territori i Sostenibilidad