normativa.infocentre.es

Qualitat i gestió

Serveis Documents Esborranys Enllaços
 
- Accés a la legislació i els requisits legals vigents, aplicables a la teva empresa en l’àmbit de la qualitat dels productes i serveis per a les empreses certificades per ISO 9001. DL Plus. Més informació
 
- Accés a la legislació vigent aplicable a la teva empresa, productes i serveis. DL Abstract. Més informació
 
- Accés a les referències de les normes publicades pels organismes de normalització. NT Alerta. Més informació
 
- Accés a un servei de manteniment de la col·lecció de normes que utilitzes i apliques a la teva empresa. NT Plus. Més informació
 
- Servei pregunta-resposta. Consulta a l'expert. Més informació
 

 

Documents

Sistemas de gestión. Aenor, 2010.
Aquest manual recull els documents relatius als sistemes de gestió més demandats per les organitzacions, per tal de tenir en una sola publicació els requisits d'implantació corresponents a cada un d'ells, facilitant així la integració dels diferents sistemes de gestió. Sol·licitud compra.

Enllaços

ACC1Ó. Generalitat de Catalunya. Gestió i estratègia empresarial
AENOR
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid
Agencia Española de Protección de datos
Agencia Vasca de Protección de Dados
Autoritat Catalana de Protecció de dades
CCITT. Comité Consultivo Internacional de Teléfonos y telégrafos
CEI. Comisión  Electrotécnica Internacional
CEN. Comité Europeo de Normalización
CENELEC. Comité Europeo de Normalización Electrotécnica
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
Centro Español de Metrología
Centro Español de Metrología. Procedimientos de calibración
EFQM
ENAC. Entidad Nacional de Acreditación. Entidades acreditadas
ETSI. Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones
European Patent Office
NORMAPME. Organización Europea del Artesanado y de las Pequeñas y Medianas Empresas para la Normalización
ISO. International Organization for Standardization – Members
ISO. International Organization for Standardization – Management Systems ISO
ISO - New video on benefits of standards for small and medium-sized enterprises
ISO - Online Browsing Platform
Web de la ISO que facilita visualitzar gratuïtament part del contingut d'aproximadament unes 1.000 normes ISO.
L’Anella. Gestió i estrategia empresarial
Latipat - esp@cenet
METROMEET – Conferencia Internacional sobre Metrología Industrial Dimensional
Oficina Española de Patentes y Marcas
WSSN Red de organismos de normalización