normativa.infocentre.es

Química i farmacèutica

Serveis Documents Esborranys Enllaços
 
- Accés a la legislació vigent aplicable a la teva empresa, productes i serveis. DL Abstract. Més informació
 
- Accés a les referències de les normes publicades pels organismes de normalització. NT Alerta. Més informació
 
- Servei pregunta-resposta. Consulta a l'expert. Més informació

Documents

Código de buenas prácticas de la industria farmaceutica 2016. Farmaindustria

Instruccions Tècniques per al transport sense riscos de mercaderies perilloses per via aèria Edició 2005-2006 (Doc.9284), inclòs el seu suplement.
Guia tècnica per a l'avaluació i PRL dels agents químics en els llocs de treball.
Suplement nº1 de les Instruccions Tècniques per al transport sense riscos de mercaderies perilloses per via aèria.
Suplement nº 2 de les Instruccions Tècniques per al transport sense riscos de mercaderies perilloses per via aèria.
Orientacions per a la identificació de requisits de seguretat en l'emmagatzematge de productes químics perillosos.
Question and agreed answers concerning the correct implementation of Regulation (EC) No 648/2004 on detergents.
Question and agreed answers concerning the correct implementation of Regulation (EC) No 2003/2003 on fertilisers.

Enllaços

Asociación Nacional de Productores de Cloro (ANE)
Asociación Nacional de Químicos de España (ANQUE)
European Chemical Agency - ECHA
European Chemicals Bureau (ECB)
Farmaindustria
Federació Empresarial Catalana del Sector Químic (FEDEQUIM)
Federación Europea del Medicamento. (EFPIA)
Federación Empresarial de la Indústria Química Española (FEIQUE)
Federación Internacional del Medicamento (IFPMA)
Foro Química y Sociedad
Inforeach
Servei d’informació i assessorament creat pel Departament d’empresa i Ocupació de la Generalitat per donar suport a les empreses catalanes que han d’aplicar el Reglament REACH.
Organización Mundial de la Salud (OMS)
Portal de información REACH – CLP
Portal Ecosmep
Sigre Ecofarmacia
Sistema de autorregulación. Farmaindustria
Unión Europea. Síntesis de legislación. Productos farmacéuticos y cosméticos
Unión Europea. Síntesis de legislación. Productos químicos
Who - World Health Organization. Directory of poison centers