normativa.infocentre.es

NT Alert@

Novetats i accés a la base de dades que permet conèixer les normes editades, modificades i anul·lades i la seva equivalència. Col·leccions dels principals països i organitzacions.

  • Accés a la base de dades de referències de normes tècniques.
  • Recepció mensual de novetats (normes noves, anul·lades i modificacions) d’acord amb el seu perfil d’interès.
  • Cada usuari es pot crear o modificar els perfils d’interès.
  • Exportació a fitxers word o excel de la llista de normes, resultat de les consultes.
  • Resolució de consultes sobre normes tècniques.
  • Accés a la compra de normes.
 
Accedeix des d’un únic lloc a totes les col·leccions de normes i estalvia temps!