normativa.infocentre.es

Decisión UE 2017/1870. Norma europea relativa a facturación electrónica.