Data d'inici:
Modalitat:

Formació Superior per a tècnics competents per elaborar Plans d’Autoprotecció.

Curs de formació superior per elaborar plans d’autoprotecció de les activitats i centres d’interès per a la protecció civil de Catalunya, d’acord amb l’annex I, epígrafs A i B, del Decret 82/2010, de 29 de juny, que desenvolupa el programa formatiu que figura a l’annex 2 de l’Ordre IRP/516/2010, de 8 de novembre, sobre el procediment d’acreditació del personal tècnic competent per a l’elaboració de plans d’autoprotecció en l’àmbit de la protecció civil.

Es tracta d’un curs semipresencial amb un total de 25 hores presencials i 91 hores no presencials de treball a casa.
Al finalitzar-lo els participants hauran adquirit els coneixements necessaris per elaborar plans d’autoprotecció segons la normativa vigent i permetrà obtenir la condició de tècnic habilitat de nivell superior atorgada per l’ISPC (Institut de Seguretat Pública de Catalunya).

Dirigit a professionals/tècnics que vulguin estar certificats com a tècnics competents en l’àmbit de l’elaboració de plans d’autoprotecció.

IMPORTANT: Per accedir a aquest curs és imprescindible disposar de l’acreditació del nivell bàsic que atorga l’ISPC.