Data d'inici:
Modalitat:

Formació Bàsica per a tècnics competents per elaborar Plans d’Autoprotecció.

Formació bàsica per elaborar plans d’autoprotecció de les activitats i centres d’interès per a la protecció civil local d’acord amb l’Article 24.1 del Decret 30/2015 del 3 de març de 2015, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.