Guia tècnica d’aplicació del Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries.

La guia tècnica d’aplicació del Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries, publicada a l’abril de 2021, és un document que recopila consultes i respostes per la correcta interpretació del nou RSIF, facilitant suggeriments concrets en aquells casos en què el text reglamentari pot conduir a interpretacions diverses. També incorpora nombrosos exemples pràctics d’aplicació, arbres de decisió, esquema lògics i diagrames.

Veure guia