normativa.infocentre.es

DL Plus

Aquest servei dona accés a la legislació i els requisits legals vigents, aplicables a la teva empresa en medi ambient, riscos laborals, seguretat de les instal•lacions i qualitat dels productes i serveis, per a empreses certificades en EMAS, ISO 14.001, 9001 i OHSAS. Unió Europea, Espanya, Comunitats Autònomes i municipis.

Característiques principals:

  • Identificació inicial de la legislació i els requisits legals que apliquen a l'empresa.
  • Creació de perfils específics de seguiment de normativa per a cada usuari
  • Recepció mensual de les novetats legislatives i dels requisits legals.
  • Gestió dels requisits legals per a la seva avaluació (exportació a fitxer Word o Excel amb el quadre de requisits legals i agenda amb avisos per correu electrònic de tasques pendents i periòdiques.
  • Opció multiseus: avaluació de la normativa comuna a totes les seus d’una empresa en un sol pas (els requisits legals, el responsable, el compliment entre d’altres opcions)
  • Resolució de consultes sobre legislació i requisits legals.
  • Avisos de convocatòries d'ajuts i subvencions.