• 23/09/2021 Malalties transmissibles d’alt risc

  La Taula d’Interpretació i Desenvolupament dels plans d’autoprotecció que agrupa la Diputació de Barcelona, ​​Bombers de Barcelona, ​​Protecció Civil de Catalunya, Col·lectius professionals, Associacions, Gremis, i Federacions Patronals ha publicat la següent recomanació: R-16. Malalties transmissibles d’alt risc potencial i teletreball en relació amb els PAU. Veure document

 • 22/09/2021 Preguntes més freqüents sobre la certificació de l’eficiència energètica dels edificis.

  El Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic ha publicat un document amb les preguntes freqüents del Reial Decret 390/2021 sobre el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis. El present document té caràcter informatiu i no té valor legal. Veure document

 • 15/09/2021 Ajuts a projectes de recerca i desenvolupament en intel•ligència artificial.

  Ja pots sol·licitar els ajuts destinats a projectes de recerca i desenvolupament en intel·ligència artificial i altres tecnologies digital i la seva integració en les cadenes de valor. El termini de presentació de sol·licits finalitza el 08-10-2021. Més informació i accés al tràmit

 • 15/09/2021 Nou Reial Decret-llei de preus de gas natural.

  El BOE publica el 15-09-2021 el Reial Decret-lei 17/2021 de mesures urgent per a mitigar l’impacte de l’escalada de preus de gas natural en els mercats minoristes de gas i electricitat. Aquest reial decret-llei entrarà en vigor el dia següent a la seva publicació en el BOE. És a dir, el 16-09-2021. Consulta el document

 • 15/09/2021 Generalitat de Catalunya. Ajuts de suport a projectes de reindustrialització

  Ja pots sol·licitar els ajuts de suport a projectes de reindustrialització i projectes d’inversió del sector industrial i de serveis a la producció que ajudin a mitigar l’efecte negatiu que la pandèmia de la Covid-19 ha generat sobre la industria. Les atorga l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa @accio_cat Consulta les bases

 • 13/09/2021 Bombers de la Generalitat. Noves Instruccions Tècniques Complementàries.

  Instrucció Tècnica Complementària SP-141. Abastament d’aigua contra incendis en activitats aïllades. Defineix les condicions equivalents d’abastament d’aigua contra incendis en activitats no industrials situades en zones aïllades (cases de colònies, restaurants, cases de turisme rural o activitats similars), amb una superfície construïda inferior a 2000 m2 , i que no disposin d’una xarxa de subministrament d’aigua suficient per als hidrants d’incendi. Instrucció Tècnica Complementària SP-142. Condicions de seguretat en cas d’incendi en els establiments de…

 • 04/08/2021 Fitxa de prevenció d’incendis. Instal·lacions de recàrrega de vehicles elèctrics.

  Bombers de Barcelona publica la Fitxa de prevenció d’incendis 1.18 Instal·lacions de recàrrega de vehicles elèctrics. (Només disponible en català) Proposa les mesures de protecció contra incendis  addicionals a les establertes en el Document Bàsic de Seguretat Contra Incendis del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE DB SI), Ordenança Reguladora de les Condicions de protecció contra incendis de l’Ajuntament de Barcelona (ORCPI) i Reglament de Seguretat Contra Incendis en els Establiments Industrials (RSCIEI) , davant d’un…

 • 23/07/2021 Guia per a la implementació del BIM en la licitació pública

  La guia pretén ser una ajuda de tot el que cal conèixer i definir a l’hora de plantejar la incorporació del BIM a una licitació pública. La seva estructura pretén ser didàctica i segueix un camí paral·lel al necessari per endegar una licitació, i establir una relació entre el client i els proveïdors (adjudicador i adjudicataris en termes ISO 19650). Aporta una visió de cicle de vida dels actius que va des de la planificació…

 • 13/07/2021 Legislació europea sobre el clima.

  El 09-07-2021 la Unió Europea publica el Reglament UE 2021/1119 que estableix el marc per aconseguir la neutralitat climàtica i es modifiquen els Reglaments CE 401/2009 i UE 2018/1999 «Legislació europea sobre el clima». Aquesta disposició legal estableix un marc per a la reducció progressiva i irreversible de les emissions antropogèniques de gasos d’efecte hivernacle per les fonts i l’increment de les absorcions de gasos d’efecte hivernacle pels embornals regulades en el Dret de la…

 • 12/07/2021 Nova Llei de treball a distància.

  Dissabte 10-07-2021 el BOE va publicar la nova Llei 10/2021 de treball a distància. Aquesta Llei va entrar en vigor el 11-07-2021, excepte l’apartat dos de la disposició final primera, que modifica l’article 40 del text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2000 , de 4 d’agost, que entrarà en vigor el 01-10-2021. Veure més