• 22/07/2024 Eina Unificada LIDER-CALENER (HULC).

  El Codi tècnic de l’edificació (CTE) actualitza l’eina unificada LIDER-CALENER (HULC). Aquesta nova versió incorpora la novetat del sistema exclusiu de ventilació per a edificis PMT (petits i mitjans terciaris). Corregeix el funcionament de l’eina per preservar les longituds dels ponts tèrmics introduïts per l’usuari així com estableix límits a la interpolació de valors de transmitància tèrmica lineal dels ponts tèrmics. També corregeix el càlcul de cabals de ventilació a PMT amb equips d’aire. Descarregar…

 • 19/07/2024 Catàleg de mesures estandarditzades deficiència energètica.

  En data 18-07-2024, el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) publica la Resolució 03-07-2024 que actualitza l’Annex I de l’Ordre TED/845/2023 que aprova el catàleg de mesures estandarditzades d’eficiència energètica. Aquest catàleg conté una sèrie de fitxes tècniques relatives a aquelles actuacions d’eficiència energètica fàcilment replicables que podran donar dret a l’emissió de Certificats d’Estalvi Energètic (d’ara endavant, CAE), sempre que es compleixin els requisits, adjunteu-hi la documentació indicada i es faci el càlcul de la…

 • 16/07/2024 Normes harmonitzades en matèria d’intel·ligència artificial.

  En data 12-07-2024 la Unió Europea publica el Reglament UE 2024/1689 que estableix normes harmonitzades en matèria d’intel·ligència artificial i pel qual es modifiquen els Reglaments CE 300/2008, UE 167/2013, UE 168/2013, UE 2018/858, UE 2018/1139 i UE 2019/2144 i les Directives 2014/90/UE, UE 2016/797 i UE 2020/1828 (Reglament d’Intel·ligència Art. Aquest Reglament té com a objecte millorar el funcionament del mercat interior i promoure l’adopció d’una intel·ligència artificial (IA) centrada en l’ésser humà i…

 • 15/07/2024 CTE. Seguretat d’utilització i accessibilitat.

  El Código Técnico de la Edificación (CTE) actualitza els comentaris del document bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat, així com el document de suport DA DB-SUA/3 “Resbaladicidad”. Aquests documents acompanyats de comentaris tenen com a objecte servir d’ajuda en l’aplicació de la normativa. Els comentaris tenen un caràcter orientatiu i informatiu, i no tenen caràcter reglamentari. Veure documents

 • 11/07/2024 Consulta pública. Projecte Reglament General de Carreteres.

  El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible sotmet a consulta pública el Projecte de Reial decret que aprova el Reglament general de carreteres. Aquest projecte va ser sotmès a aquest mateix tràmit el 2021, però atès el temps transcorregut i les modificacions introduïdes al projecte a causa de les observacions i informes rebuts, s’ha obert un nou tràmit d’informació pública i audiència. El termini per presentar al·legacions finalitza el 31-07-2024 i s’han de remetre emplenant…

 • 05/07/2024 Prevenció i control de la legionel·losi.

  En data 03-07-2024 el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) publica el Reial decret 614/2024, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 487/2022 que estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi. Veure document

 • 03/07/2024 Riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens

  En data 03-07-2024, el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) publica el Reial decret 612/2024 que modifica el Reial decret 665/1997 sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball. El Reial decret modifica: – Objecte i àmbit d’aplicació – Definicions – Identificació i avaluació de riscos – Substitució d’agents cancerígens, mutàgens o reprotòxics. – Mesures d’higiene personal i de protecció individual. – Vigilància de la salut dels…

 • 13/06/2024 Nous refrigerants autoritzats pel Reglament de Seguretat per a Instal·lacions Frigorífiques (RSIF).

  En data 12-06-2024 el BOE publica la Resolució 30-05-2024 que amplia la relació de refrigerants autoritzats pel Reglament de Seguretat per a Instal·lacions Frigorífiques. Veure document

 • 06/06/2024 La Generalitat de Catalunya sotmet a informació pública diversos projectes.

  En data 31-05-2024 el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) publica els anuncis pel qual el Departament d’Interior sotmet a informació pública els següents projectes: Projecte d’ordre per la qual s’aproven les instruccions tècniques complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. Al motiu de la petició, s’hi ha d’indicar “Al·legacions al Projecte d’Ordre per la qual s’aproven les instruccions tècniques complementàries genèriques de prevenció i seguretat en…

 • 31/05/2024 Guia d’aplicacions del cautxú reciclat procedent del pneumàtic a les ciutats.

  L’objectiu d’aquesta Guia és donar a conèixer els diferents usos que tenen els materials reciclats procedents del pneumàtic als entorns urbans (paviments, mobiliari urbà, etc.). Aquest document, adreçat principalment als ajuntaments, està concebut perquè sigui una eina d’ajuda per donar compliment al seu compromís per l’Economia Circular a les ciutats. Al llarg del document es presenta la següent informació: Característiques i avantatges generals del cautxú reciclat Productes i solucions de diversa aplicació en entorns urbans…