• 29/03/2023 Accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.

  En data 22-03-2023 es publica al BOE el Reial decret 193/2023 que regula les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i la utilització dels béns i serveis a disposició del públic. L’objecte d’aquesta disposició és la regulació de les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i la utilització dels béns i serveis a disposició del públic i establir una…

 • 23/03/2023 Desafiaments de la digitalització per a la seguretat i salut a la feina. L’emergència de riscos psicosocials i la feina de plataformes digitals.

  L’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) ha publicat l’estudi Desafiaments de la digitació per a la seguretat i la salut en el Treball: L’emergència de riscos psicosocials i el Treball de plataformes digitals. En aquest estudi es reflexiona en una de les noves formes d’organització del treball derivades de la digitalització que ha emergit en els darrers anys: el treball de plataformes digitals. Al llarg d’aquesta publicació es posa el focus…

 • 23/03/2023 Nou Reial decret que regula els productes sanitaris.

  En data 22-03-2023 es publica al BOE el Reial Decret 192/2023, de 21-03-2023, pel qual es regulen els productes sanitaris. Aquest Reial decret té per objecte regular els productes sanitaris dús humà i els seus accessoris, els productes sense finalitat mèdica, i en particular: a) L’autoritat competent i les garanties sanitàries. b) Els procediments per a l’atorgament de les llicències prèvies de funcionament d’instal·lacions. c) Els requisits i les actuacions dels organismes notificats. d) El reprocessament de productes…

 • 03/03/2023 Orientació sobre els plans de recuperació i resiliència en el context de REPowerEU.

  Orientació sobre els plans de recuperació i resiliència en el context de REPowerEU.Des de l’adopció del Reglament sobre el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, el context geopolític ha canviat notablement. La invasió d’Ucraïna per part de Rússia ha afectat dràsticament la societat i l’economia de la Unió. Aquests desafiaments geopolítics sense precedents fan encara més important i urgent la necessitat de reduir la dependència de la UE dels combustibles fòssils, en particular els importats de…

 • 08/02/2023 Criteris ambientals en els projectes de Plantes Solars Fotovoltaiques.

  El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya i l’empresa Enginyeria Estudis i Gestió Ambiental S.L. (EGAM) han publicat la Guía Criteris ambiental en els projectes de Plantes Solars Fotovoltaiques (PSF). El  present  document  preveu  establir  criteris  en  els  projectes  de  PSF,  per  tal  que  els  impactes  sobre  els  diferents  vectors  ambientals  es  redueixin,  i  en  especial, per aconseguir augmentar la biodiversitat dins els límits  de les plantes solars fotovoltaiques o…

 • 31/01/2023 Ajuts. programa “Renmarinas Demos”

  En el marc del Pla de Recuperació, Transició i Resiliència, el 31 de gener de 2023 s’obre el termini de presentació de sol·licituds a la primera convocatòria d’ajuts al programa “Renmarinas Demos”. El programa “Renmarinas Demos” impulsa les següents actuacions: – La creació i adaptació i/o reforçament de plataformes d’assaig per a renovables marins per organismes de recerca (subprograma 1); – la creació o el reforçament de plataformes d’assaig per a renovables marines (Subprograma 2);…

 • 26/01/2023 Fonaments BIM per a la contractació pública.

  El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha publicat el document Fonaments BIM a la contractació pública. És un document que té com a objecte proporcionar els conceptes bàsics i divulgació de la metodologia Building Information Modellings (BIM) per a la introducció de BIM a la contractació pública de l’Administració General de l’Estat (AGE), els seus organismes públics i entitats de dret públic vinculades o dependents. Veure document

 • 23/12/2022 Manual BIM de la Generalitat de Catalunya.

  La Comissió interdepartamental per a la implementació de la metodologia de treball i tecnologia del Building Information Modelling (BIM) i del Comitè tècnic BIM han elaborat el manual BIM. L’objectiu principal de la redacció del Manual del BIM de la Generalitat és fixar unes especificacions bàsiques que qualsevol dels seus organismes pugui adoptar en la generació i gestió dels models BIM que  s’utilitzen durant el desenvolupament de les diferents fases de les actuacions. Veure document

 • 23/12/2022 S’actualitzen documents bàsics del CTE.

  El Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) actualitza els comentaris dels documents bàsics de Salubritat (DB-HS), Seguretat en cas d’incendi (DB-SI) i el Document de Suport DA DB-SI/1 sobre la justificació de la posada en obra de productes de construcció quant a les seves característiques de comportament davant del foc. Veure documents

 • 15/12/2022 Nova Guia d´Implementació de Sistemes de Gestió de l´Energia basats en ISO 5000:2018

  La Agencia de Sostenibilidad Energética ha publicat la primera edició de la Guia d´Implementació de Sistemes de Gestió de l´Energia basats en ISO 50001:2018. Els continguts de la present guia estan presentats segons el cicle de millora contínua: Planificar, Fer, Verificar i Actuar, amb la finalitat de comptar amb una seqüència lògica de les tasques a desenvolupar per implementar i mantenir un SGE. Aquesta guia no reemplaça l’ús dels textos oficials de la Norma ISO…