• 27/10/2022 El Consell de la Unió Europeu ha donat la seva aprovació definitiva a la Directiva relativa al carregador comú.

  A partir del 2024 serà obligatori que tota una sèrie de dispositius electrònics, com ara telèfons mòbils, tauletes i auriculars, disposin d’un port USB tipus C. Les noves normes s’aplicaran a una gran varietat de dispositius portàtils: • telèfons mòbils, • tauletes i llibres electrònics, • càmeres digitals i videoconsoles, • cascs, auriculars interns i altaveus portàtils, • ratolins i teclats sense fil, • sistemes portàtils de navegació. A més, tots els ordinadors portàtils també…

 • 09/09/2022 Catalunya. Subvencions per a la millora de les infraestructures de telecomunicacions en edificis.

  Aquestes ajudes tenen la finalitat de compensar les despeses derivades de la millora de les instal·lacions de telecomunicacions en les edificacions subjectes al règim de propietat horitzontal que no disposin d’una infraestructura comuna de telecomunicacions, pel fet d’haver estat construïdes amb anterioritat a l’any 2000. També pretenen fomentar la retirada d’antenes i cablejat en desús de ràdio i televisió, la substitució de sistemes individuals de recepció de ràdio i televisió i d’instal·lacions antigues de recepció…

 • 05/09/2022 Nova versió de l’eina Unificada LIDER-CALENER (HULC)

  La nova eina Incorpora com a novetats principals la correcció del càlcul de la càrrega d’il·luminació en modificar la potència instal·lada, la correcció de les hores fora de consigna a GT i la classificació correcta de les mitgeres. Descarregar

 • 28/07/2022 Nova convocatòria d’ajuts de 150 milions per a instal·lacions de biogàs.

  El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic publica nova convocatòria d’ajuts per a instal·lacions de biogàs. Se subvencionaran instal·lacions de producció de biogàs, calor, electricitat, biometà i de tractament del digerit. Es recolzaran iniciatives d’aprofitament en residus orgànics que potenciïn l’Economia Circular. Es valorarà l’impacte positiu en zones de Transició Justa i Repte Demogràfic, comunitats energètiques o pimes. La convocatòria estarà oberta del 12-09-2022 al 14-10-2022. Consulta les bases reguladores

 • 28/07/2022 Guia d’orientacions als municipis per al foment de l’autoconsum.

  L’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) i UNEF (Unió Espanyola Fotovoltaica), amb la col·laboració de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), han editat la Guia d’orientacions als municipis per al foment de l’autoconsum. Aquesta Guia conté orientacions als municipis per al foment de l’autoconsum i es descriuen consells i millors pràctiques per facilitar als ajuntaments la millora dels seus procediments aplicables a les instal·lacions d’autoconsum. Un dels més importants…

 • 14/07/2022 Nova versió de la Guia Blava sobre normativa de productes.

  Aquesta guia pretén contribuir a una millor comprensió de les normes relatives als productes de la Unió Europea (UE) ia una aplicació més uniforme i coherent d’aquestes als diferents sectors ia tot el mercat únic. Va dirigida als Estats membres i altres destinataris que necessiten estar informats sobre les disposicions dissenyades per garantir la lliure circulació de productes, així com un alt grau de protecció a la Unió (per exemple, associacions comercials i de consumidors,…

 • 13/07/2022 Banc de proves regulatori per al foment de la investigació i la innovació al sector elèctric.

  Amb data 12-07-2022 es publicada al BOE el Reial Decret 568/2022 que s’estableix el marc general del banc de proves regulatori per al foment de la investigació i la innovació al sector elèctric. Aquest Reial decret té per objecte desenvolupar reglamentàriament el marc general del banc de proves regulatori concebut com un entorn controlat per dur a terme assajos que permetin el desenvolupament de projectes pilot per tal de facilitar la investigació, la innovació i…

 • 28/06/2022 S’actualitza la Guia professional de tramitació de l’autoconsum.

  Aquesta versió (v4) incorpora les darreres modificacions legislatives de la regulació de l’autoconsum, com els coeficients de repartiment variables en autoconsum col·lectiu, la flexibilització de condicions a l’autoconsum a través de xarxa (qualsevol nivell de tensió) i l’eliminació d’avals als tràmits d’accés i connexió fins a 100kW. A més, s’amplia el detall dels tràmits relatius a les notificacions operacionals i els exemples de connexió. S’incorporen també els darrers procediments administratius posats en marxa per les…

 • 23/06/2022 Requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

  Es publica el Reial Decret 487/2022 que estableix els requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi. El Reial decret té per objecte la prevenció i el control de la legionel·losi, en nom de la protecció de la salut humana, mitjançant l’establiment de les mesures sanitàries a aplicar a les instal·lacions susceptibles de la proliferació i disseminació de Legionella. El seu àmbit d’aplicació són les instal·lacions que puguin ser susceptibles de…

 • 23/06/2022 Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).

  Com a conseqüència de la modificació del codi tècnic de l’edificació aprovada pel Reial Decret 450/2022, s’actualitza: Guia d’Aplicació de DB HE 2019 Aquesta edició incorpora nous apartats i en particular: la nova secció HE6 d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, la producció elèctrica renovable a edificis d’ús residencial i l’alternativa de compliment de la transmitància tèrmica global en base a la demanda energètica. A més, se n’han incorporat nombrosos exemples. Veure document Eina Unificada…