DL Plus

DL Plus

Disposicions Legals

S’adapta a les necessitats de cada empresa: múltiples usuaris, gestió de vàries seus.

Accés a la legislació (Reglament, Directiva, Llei, Reial Decret, Ordre, Resolució,…) que permet identificar, actualitzar i avaluar els requisits/obligacions legals d’aplicació a la empresa i gestionar tasques derivades d’ ells.

El servei compren els següents àmbits geogràfics:

 • Unió Europea
 • Espanya i Andorra
 • Comunitats autònomes
 • Municipis d’Espanya i Andorra

Una important eina per a complir amb els requeriments de les normes:

 • UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemes de gestió de la qualitat. Requisits
 • UNE-EN ISO 14001:2015 Sistema de gestió ambiental. Requisits amb orientació per al seu ús.
 • ISO 45001:2018 Sistemes de gestió de la seguretat i la salut en el treball. Requisits amb orientació per al seu ús.
 • UNE-EN ISO 50001:2018 Sistema de gestió de l’energia. Requisits amb orientació per al seu ús.
 • EMAS Sistema d’Auditoria i Ecogestió de la UE

Què inclou el servei?

 • Assessorament inicial (primer any) per a l’adequació de la plataforma a les necessitats de seguiment, actualització de la legislació i òptima gestió de requisits.
 • Implantació de la legislació i requisits legals que apliquen a l’empresa
 • Accés a la base de dades de legislació de forma puntual o mitjançant un perfil de seguiment de legislació (temes i àmbit geogràfic) definit per l’usuari. 24/7.
 • Possibilitat de modificar el contingut dels perfils.
 • Per als perfils definits:
  • Registre d’actualitzacions de novetats legislatives i de requisits legals, dels últims 12 mesos.
  • Comunicació mensual de les actualitzacions mitjançant correu electrònic.
  • Comunicació setmanal per a convocatòries d’ajuts i subvencions, mitjançant correu electrònic.
 • Avaluació de l’ acompliment dels requisits legals, amb opcions d’assignació de responsable, comentaris i documents.
 • Exportació de llistats de legislació o d’avaluació de requisits legals. (Excel i Word)
 • Opció multiseus: avaluació en un sol pas de normativa comú a totes les seus d’una empresa (requisits legals, responsable, compliment, comentaris).
 • Registre i avís personalitzats de tasques definides per l’usuari, associats als requisits legals.
 • Exportació del registre de tasques. (Excel i Word)

Beneficis

Assessorament inicial individualitzat.

Estalvi de temps. Integració de tota la legislació en una sola font.

Control de les obligacions.

Consultable des de qualsevol dispositiu.

Acompanyament. Seguiment personal.

Resolució de consultes tècniques sobre legislació i requisits legals.

Experiència. Ens avalen més de 30 anys.

Tranquil·litat. Control de la legislació vigent.

Temàtica

Medi ambient

Riscos
laborals

Seguretat
industrial

Qualitat
i gestió

Alimentació

Automoció
i vehicles

Serveis, comerç
i consum

Marcatge CE
i bens d’equip

Energia

Química
i farmacèutica

Edificació
i construcció

Tecnologies de la informació i telecomunicacions

Característiques

Eina per a complir amb els requeriments de certificats ISO o UNE.

Crear múltiples seus, usuaris i perfils de seguiment de legislació.

Formació sobre el funcionament de l’aplicació.

Disponible a través d’internet.

Avisos per correu electrònic.

Idiomes: espanyol i català.

Productes o Serveis relacionats

Vols saber més sobre els nostres serveis
o sol·licitar una demo?