NT Plus

NT Plus

Normes Tècniques

Servei de manteniment de la col·lecció de normes tècniques (UNE, ISO, IEC, DIN, entre altres) aplicables als teus processos, productes o sistemes.

El servei compren normes dels principals països i organitzacions:

 • Espanya (UNE,UNE-EN , UNE-EN-ISO)
 • Internacionals (IEC, ISO)
 • Europees (EN)
 • Alemanya (DIN, AD 2000 MERKBLATT)
 • França (NF)
 • Gran Bretanya (BS)
 • Estats Units (ASTM, IEEE,,…)
 • Entre altres 

Què inclou el servei?

 • Revisió inicial de la col·lecció de normes de l’empresa i generació del perfil, per garantir la seva vigència.
 • Accés a la col·lecció de normes tècniques. 24/7.
 • Possibilitat de modificar el contingut dels perfils (a petició).
 • Per als perfils definits:
  • Registre d’actualitzacions de novetats dels últims 12 mesos.
  • Comunicació mensual de les actualitzacions mitjançant correu electrònic.
 • Ofereix la possibilitat de crear múltiples usuaris i perfils.
 • Exportació de llistats (Word i Excel).
 • Accés a la compra de normes.

Beneficis

Acompanyament. Seguiment personal.

Tranquil·litat. Control de la col·lecció de normes.

Estalvi de temps. Visualització immediata de l’estat de la col·lecció.

Coneixement d’equivalències entre normes.

Consultable des de qualsevol dispositiu.

Experiència. Ens avalen més de 30 anys

Temàtica

Normes de gestió, fabricació, assaigs, materiales, etc. relacionados con:

Medi ambient

Riscos
laborals

Seguretat
industrial

Qualitat
i gestió

Alimentació

Automoció
i vehicles

Serveis, comerç
i consum

Marcatge CE
i bens d’equip

Energia

Química
i farmacèutica

Edificació
i construcció

Tecnologies de la informació i telecomunicacions

Característiques

Disponible a través d’internet.

Avisos per correu electrònic.

Idiomes: espanyol i anglès.

Formació sobre el funcionament de l’aplicació.

Accés a la compra de normes.

Productes o Serveis relacionats

Vols saber més sobre els nostres serveis
o sol·licitar una demo?