NT Alerta

NT Alerta

Normes tècniques

Servei d’identificació i seguiment de les normes tècniques (UNE, ISO, IEC, DIN, entre altres) aplicables als teus productes, processos o sistemes. Disponibilitat d’una amplia classificació temàtica i de països que faciliten aquest seguiment i control.

Es facilita l’estat de la norma (vigent, anul·lada) i les seves interaccions amb altres normes (equivalències, modificacions, substitucions y anul·lacions). Així com, si procedeix, la referència de la legislació amb la que està relacionada i la comunicació o decisió europea en el cas de norma harmonitzada.

El servei compren normes dels principals països i organitzacions:

 • Espanya (UNE,UNE-EN , UNE-EN-ISO)
 • Internacionals (IEC, ISO)
 • Europees (EN)
 • Alemanya (DIN, AD 2000 MERKBLATT)
 • França (NF)
 • Gran Bretanya (BS) 
 • Estats Units (ASTM, IEEE,,…) 
 • Entre altres 

Què inclou el servei?

 • Accés a la base de dades de normes tècniques de forma puntual o mitjançant un perfil de seguiment de normes  (temes i països) definit per l’usuari. 24/7.
 • Possibilitat de modificar el contingut dels perfils.
 • Per als perfils definits:
  • Registre d’actualitzacions dels últims 12 mesos.
  • Comunicació mensual de les actualitzacions mitjançant correu electrònic.
 • Accés a múltiples usuaris i creació de múltiples perfils.  
 • Exportació de llistats (Word i Excel).
 • Accés a la compra de normes.

Beneficios

Assessorament inicial individualitzat.

Acompanyament. Seguiment personal.

Tranquil·litat. Control de l’estat de les normes (vigents i anul·lades).

Coneixement d’equivalències entre normes.

Consultable des de qualsevol dispositiu.

Resolució de consultes tècniques.

Experiència. Ens avalen més de 30 anys.

Estalvi de temps. Integració de les normes en una sola font.

Temàtica

Normes de gestió, fabricació, assaigs, materiales, etc. relacionados con:

Medi ambient

Riscos
laborals

Seguretat
industrial

Qualitat
i gestió

Alimentació

Automoció
i vehicles

Serveis, comerç
i consum

Marcatge CE
i bens d’equip

Energia

Química
i farmacèutica

Edificació
i construcció

Tecnologies de la informació i telecomunicacions

Características

Disponible a través d’internet.

Avisos per correu electrònic.

Crear múltiples usuaris i perfils.

Idiomes: espanyol i angles.

Formació sobre el funcionament de l’aplicació.

Accés a la compra de normes.

Productes o serveis relacionats

Vols saber més sobre els nostres serveis
o sol·licitar una demo?