Servicios a medida

Serveis
a mida

Adaptació dels serveis de normativa a les necessitats particulars de cada empresa o institució segons els seu sector (químic, alimentació, farmacèutic, logístic, serveis d’enginyeri, etc.)

Servei personalitzat de resolució de consultes tècniques:

  • Identificació de la normativa que cal que complir.
  • Consultes referents a normativa d’àmbit local, autonòmic, estatal o internacional.
  • Localització i anàlisis de legislació, normes tècniques i altres documents (guies, articles científic-tècnics, patents…)
  • Qüestions directament relacionades amb l’activitat de l’empresa/professional.

Servei personalitzat que informa periòdicament de novetats de normativa o documents relacionats que poden ser d’especial interès per al futur de l’empresa.

Recomenat per al coneixement i seguiment, entre altres, de:

  • Projectes de normativa
  • Legislació o normes tècniques estrangeres
  • Guies per a l’aplicació de normativa
  • Articles científic-tècnics
  • Transposició de directives europees a la legislació dels estats membres

Creació i actualització de continguts digitals sobre normativa tècnica i aspectes relacionats amb ella.

Orientat a qualsevol tipus d’organització o empresa.

Adaptació a diferents formats digitals: Butlletins informatius, Newsletters, Blog posts , FAQs, Infografies.

Vols saber més sobre els nostres serveis
o sol·licitar una demo?