Compra de normas

Compra
de Normes

Normes Tècniques

Servei que gestiona l’adquisició del text complet de les normes tècniques (UNE, ISO, IEC, DIN, entre altres).

Les normes es subministren, preferentment, en format PDF.

El servei compren normes tècniques dels principals països i organitzacions:

 • Espanya (UNE,UNE-EN , UNE-EN-ISO)
 • Internacionals (IEC, ISO)
 • Europees (EN)
 • Alemanya (DIN, AD 2000 MERKBLATT)
 • França (NF)
 • Gran Bretanya (BS)
 • Estats Units (ASTM, IEEE,,…)
 • Entre altres

Què inclou el servei?

 • Petició de compra per correu electrònic (norma@infocentre.eic.cat).
 • Estudi previ abans de la compra: vigència de la norma, modificacions posteriors, equivalències, idioma, preu.
 • Acceptació del pressupost abans de l’adquisició del text íntegre de la norma.
 • Accés al servei de Consulta tècnica per a identificació de les normes d’aplicació.

Beneficis

Estalvi de temps.

Fiabilitat.

Assessorament personal.

Font única para normes de qualsevol país.

Temàtica

Normes de gestió, fabricació, assaigs, materials, etc. relacionats amb:

Medi ambient

Riscos
laborals

Seguretat
industrial

Qualitat
i gestió

Alimentació

Automoció
i vehicles

Serveis, comerç
i consum

Marcatge CE
i bens d’equip

Energia

Química
i farmacèutica

Edificació
i construcció

Tecnologies de la informació i telecomunicacions

Características

Petició per correu electrònic

Rapidesa en l’enviament

Documents segurs

Productos o servicios relacionados

Vols saber més sobre els nostres serveis
o sol·licitar una demo?