Alerta Tecnológica

Alerta
Tecnològica

Serveis a mida

Servei personalitzat que informa periòdicament de novetats de normativa o documents
relacionats que poden ser d’especial interès per al futur de l’empresa.

Recomenat per al coneixement i seguiment, entre altres, de:

  • Projectes de normativa
  • Legislació o normes tècniques estrangeres
  • Guies per a l’aplicació de normativa
  • Articles científic-tècnics
  • Transposició de directives europees a la legislació dels estats membres

Fonts d’informació de confiança: publicacions i webs oficials, entitats reconegudes, bases de dades amb prestigi.

Què inclou el servei?

  • Anàlisis i acord de l’abast i periodicitat del servei.
  • Informe periòdic per escrit via correu electrònic.
  • Enllaç a les fonts d’informació utilitzades.

Beneficis

Tranquil·litat. Novetats sota control.

Estalvi de temps. Informació seleccionada.

Accés ràpid a fonts d’informació de confiança, per a poder profunditzar si és necessari.

Informes i enviaments personalitzats.

Acompanyament continuo en tot el procés.

Experiència. Ens avalen més de 30 anys.

Temàtica

Novetats de normativa o documents relacionats que poden ser d’especial interès per al futur de l’empresa, sobre algun tema concret de les següents àrees:

Medi ambient

Riscos
laborals

Seguretat
industrial

Qualitat
i gestió

Alimentació

Automoció
i vehicles

Serveis, comerç
i consum

Marcatge CE
i bens d’equip

Energia

Química
i farmacèutica

Edificació
i construcció

Tecnologies de la informació i telecomunicacions

Características

Servei personalitzat.

Novetats de normativa o documents relacionats.

Informe periòdic.

Enllaç a fonts d’informació de confiança.

Productes o Serveis relacionats

Vols saber més sobre els nostres serveis
o sol·licitar una demo?