Data d'inici:
Modalitat:

Curs: Postgrau en Economia circular: com transformar residus en recursos.

En el curs, s’estudiaran les diferents tipologies de residus existents, tant domèstics com industrials, agrícoles, miners, entre d’altres, i es veurà tot el ventall de Tecnologies que poden aplicar per a la valorització material i, si és el cas, també valorització energètica dels residus.

El temari també inclou les vies de conservació d’aquests residus, bàsicament en materials de construcció, on s’analitzarà la sostenibilitat dels materials modificats. Els materials reciclats, en el marc de l’edificació sostenible, han de ser analitzats sobretoto des del punt de vista de l’energia incrustada (embedded energy) i les seves prestacions en servei. En tot aquest procés és fonamental la innovació i el disseny. D’aquesta manera es tanca el cicle de vida dels residus.