Continue reading...

Nova Guia REHVA sobre COVID “How to operate HVAC and other building service systems to prevent the spread of the coronavirus (SARS-CoV-2) disease (COVID-19) in Workplaces”.

REHVA publica a la una nova versió 4.1. sobre com operar HVAC (calefacció, ventilació i aire condicionat) i altres sistemes de serveis d’edificis per prevenir la propagació de la malaltia per coronavirus (SARS-CoV-2) (COVID-19) en els llocs de treball. La guia està disponible en anglès. Veure guia

Continue reading
Continue reading...

El BOE publica el Reial Decret 298/2021 que modifica diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial.

Modifica: – els arts. 9.1, 10.3 i 12.1 del Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques (RD 552/2019). – els arts. 10.1, 11.2, 15.1, 16, l’annex III i afegeix l’annex IV al Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (RD 513/2017). – ITC-RAT 21 del Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió (RD 337/2014). – ITC AEM 1 del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció (RD 88/2013). – ITC-LAT 03 del…

Continue reading
Continue reading...

Catalunya. Nou tràmit per denunciar el mal funcionament o mal estat d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial.

El 22/02/2021 es va publicar el nou tràmit electrònic de Denúncia respecte de l’estat i/o el funcionament de les instal·lacions tècniques de seguretat industrial. Qualsevol persona física o jurídica, que vulgui posar en coneixement de l’Administració situacions relacionades amb el mal funcionament, el mal estat o altres condicions antireglamentàries de les instal·lacions tècniques de seguretat industrial ha d’utilitzar aquest tràmit. Aquesta comunicació només es pot fer presencialment en el cas que el denunciant sigui un…

Continue reading
Continue reading...

Consulta pública: Catalunya. Projecte de decret sobre l’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

El departament Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya posa a consulta pública el projecte de decret sobre l’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. L’objectiu de la consulta és obtenir aportacions i observacions referents a: La conveniència de disposar d’una única norma que reguli les instal·lacions i els aparells d’il·luminació pel que fa a la contaminació lumínica que poden produir, per tal de facilitar-ne la seva aplicabilitat. La conveniència…

Continue reading
Continue reading...

Guia Tècnica. Comptabilització de consums individuals de calefacció en instal·lacions tèrmiques d’edificis RD 736/2020

IDAE publica la Guia Tècnica de comptabilització de consums individuals de calefacció en instal·lacions tèrmiques d’edificis RD 736/2020. El Reial decret estableix tot un seguit de requisits i obligacions relacionats amb la comptabilització de consums individuals de calefacció que han de complir les instal•lacions tèrmiques centralitzades d’edificis nous i existents, i aquesta publicació pretendre donar informació al respecte, ressaltant els aspectes més importants de la disposició legal, Veure guia

Continue reading