Continue reading...

Ajuts. programa “Renmarinas Demos”

En el marc del Pla de Recuperació, Transició i Resiliència, el 31 de gener de 2023 s’obre el termini de presentació de sol·licituds a la primera convocatòria d’ajuts al programa “Renmarinas Demos”. El programa “Renmarinas Demos” impulsa les següents actuacions: – La creació i adaptació i/o reforçament de plataformes d’assaig per a renovables marins per organismes de recerca (subprograma 1); – la creació o el reforçament de plataformes d’assaig per a renovables marines (Subprograma 2);…

Continue reading
Continue reading...

Fonaments BIM per a la contractació pública.

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha publicat el document Fonaments BIM a la contractació pública. És un document que té com a objecte proporcionar els conceptes bàsics i divulgació de la metodologia Building Information Modellings (BIM) per a la introducció de BIM a la contractació pública de l’Administració General de l’Estat (AGE), els seus organismes públics i entitats de dret públic vinculades o dependents. Veure document

Continue reading
Continue reading...

Manual BIM de la Generalitat de Catalunya.

La Comissió interdepartamental per a la implementació de la metodologia de treball i tecnologia del Building Information Modelling (BIM) i del Comitè tècnic BIM han elaborat el manual BIM. L’objectiu principal de la redacció del Manual del BIM de la Generalitat és fixar unes especificacions bàsiques que qualsevol dels seus organismes pugui adoptar en la generació i gestió dels models BIM que  s’utilitzen durant el desenvolupament de les diferents fases de les actuacions. Veure document

Continue reading
Continue reading...

S’actualitzen documents bàsics del CTE.

El Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) actualitza els comentaris dels documents bàsics de Salubritat (DB-HS), Seguretat en cas d’incendi (DB-SI) i el Document de Suport DA DB-SI/1 sobre la justificació de la posada en obra de productes de construcció quant a les seves característiques de comportament davant del foc. Veure documents

Continue reading
Continue reading...

Nova Guia d´Implementació de Sistemes de Gestió de l´Energia basats en ISO 5000:2018

La Agencia de Sostenibilidad Energética ha publicat la primera edició de la Guia d´Implementació de Sistemes de Gestió de l´Energia basats en ISO 50001:2018. Els continguts de la present guia estan presentats segons el cicle de millora contínua: Planificar, Fer, Verificar i Actuar, amb la finalitat de comptar amb una seqüència lògica de les tasques a desenvolupar per implementar i mantenir un SGE. Aquesta guia no reemplaça l’ús dels textos oficials de la Norma ISO…

Continue reading
Continue reading...

El Consell de la Unió Europeu ha donat la seva aprovació definitiva a la Directiva relativa al carregador comú.

A partir del 2024 serà obligatori que tota una sèrie de dispositius electrònics, com ara telèfons mòbils, tauletes i auriculars, disposin d’un port USB tipus C. Les noves normes s’aplicaran a una gran varietat de dispositius portàtils: • telèfons mòbils, • tauletes i llibres electrònics, • càmeres digitals i videoconsoles, • cascs, auriculars interns i altaveus portàtils, • ratolins i teclats sense fil, • sistemes portàtils de navegació. A més, tots els ordinadors portàtils també…

Continue reading
Continue reading...

S’actualitza la Guia professional de tramitació de l’autoconsum.

Aquesta versió (v4) incorpora les darreres modificacions legislatives de la regulació de l’autoconsum, com els coeficients de repartiment variables en autoconsum col·lectiu, la flexibilització de condicions a l’autoconsum a través de xarxa (qualsevol nivell de tensió) i l’eliminació d’avals als tràmits d’accés i connexió fins a 100kW. A més, s’amplia el detall dels tràmits relatius a les notificacions operacionals i els exemples de connexió. S’incorporen també els darrers procediments administratius posats en marxa per les…

Continue reading
Continue reading...

Requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

Es publica el Reial Decret 487/2022 que estableix els requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi. El Reial decret té per objecte la prevenció i el control de la legionel·losi, en nom de la protecció de la salut humana, mitjançant l’establiment de les mesures sanitàries a aplicar a les instal·lacions susceptibles de la proliferació i disseminació de Legionella. El seu àmbit d’aplicació són les instal·lacions que puguin ser susceptibles de…

Continue reading
Continue reading...

Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).

Com a conseqüència de la modificació del codi tècnic de l’edificació aprovada pel Reial Decret 450/2022, s’actualitza: Guia d’Aplicació de DB HE 2019 Aquesta edició incorpora nous apartats i en particular: la nova secció HE6 d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, la producció elèctrica renovable a edificis d’ús residencial i l’alternativa de compliment de la transmitància tèrmica global en base a la demanda energètica. A més, se n’han incorporat nombrosos exemples. Veure document Eina Unificada…

Continue reading
Continue reading...

Modificació Codi Tècnic d’Edificació (CTE).

En data 15-06-2022 es publica en el BOE el Reial Decret 450/2022 que modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2006. Destaquem alguns canvis: – modifica diverses seccions de les exigències bàsiques HE Estalvi d’Energia i incorpora una nova secció HE 6 amb el títol «Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics» – modifica el document bàsic DB-SUA «Seguretat d’Utilització i Accessibilitat», – modifica el document bàsic DB-HS…

Continue reading