Continue reading...

Nou Reial Decret de serveis de recàrrega energètica de vehicles elèctrics.

El passat 19-03-2022, es va publicar al BOE el  de 08-03-2022, pel que es regula l’activitat de prestació de serveis de recàrrega energètica de vehicles elèctrics. Aquest real decret s’estableix, d’acord amb el disposat a l’article 48 de la Llei 24/2013, de 26-12-2013, del Sector Elèctric, els requisits per a la prestació de serveis de recàrrega energètica de vehicles elèctrics. Veure document

Continue reading
Continue reading...

PERTE Economia circular

El 08-03-2022 el Consell de Ministres, a proposta del Ministeri per a la Transició Ecològica i el repte demogràfic (MITECO), va aprovar el Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) d’Economia Circular. Un pla destinat a accelerar la transició cap a un sistema productiu més eficient i sostenible en l’ús de primeres matèries que pretén donar compliment als objectius continguts a l’Estratègia Espanyola d’Economia Circular per a l’any 2030 i posicionar Espanya…

Continue reading
Continue reading...

Catalunya. Documentació dels organismes de control als establiments afectats per la normativa d’accidents greus.

Es publica la Instrucció DGI 3/2021 sobre les avaluacions de documentació que han de fer els organismes de control als establiments afectats per la normativa d’accidents greus a Catalunya, així com el procediment que han de seguir per a la seva realització. Aquesta instrucció estableix els tràmits en els quals els titulars dels establiments han d’aportar una avaluació de documentació feta per un organisme de control, així com el procediment que cal seguir per a…

Continue reading
Continue reading...

Ajuts. Programa NEOTEC Dones emprenedores

Convocatòria per a l’any 2022 del procediment de concessió d’ajuts destinats a nous projectes empresarials d’empreses innovadores liderades per dones (Programa NEOTEC Dones Emprenedores). La nova convocatòria s’emmarca en la iniciativa NEOTEC del CDTI , organisme depenent del Ministeri de Ciència i Innovació. Aquest programa té com a objectiu finançar la creació d’empreses de base tecnològica amb vocació de creixement, contribuint a emprendre i accelerant la transferència de coneixement des d’organismes de recerca públics i…

Continue reading
Continue reading...

Guia per a l’avaluació i la prevenció dels riscos relatius a la utilització dels equips de Treball.

L’INSST ha actualitzat la Guia per a l’avaluació i la prevenció dels riscos relatius a la utilització dels equips de treball. Aquesta darrera edició substitueix la publicada el 2011. Incorpora els canvis normatius que han tingut lloc al llarg d’aquests darrers anys, que afecten la comercialització i la utilització dels equips de treball, s’aclareixen algunes qüestions que s’han plantejat en relació amb els usos prohibits i no previstos dels equips de treball, el compliment de…

Continue reading
Continue reading...

Catalunya. Oficina Next Generation UE

ACCIÓ l’Agència per a la competitivitat de l’Empresa a Catalunya, posa al teu abast l’Oficina Next Generation UE, un servei que té per objecte identificar les diferents convocatòries dels fons europeus, fomentar la participació d’empreses catalanes en projectes estratègics, i orientar i assessorar per millorar la teva estratègia per accedir a les ajudes i suport en l’articulació de consorcis. Veure més

Continue reading
Continue reading...

Estudi Anàlisi d’estat actual de l’emmagatzematge darrere del comptador a Espanya.

L’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi de l’Energia (IDAE) ha publicat l’estudi “Anàlisi d’estat actual de l’emmagatzematge darrere del comptador a Espanya“. L’objectiu d’aquest informe és detallar la situació dels sistemes d’emmagatzematge que no es troben connectats a la xarxa de distribució, sinó que funcionen en l’àmbit domèstic, de petits negocis i de la indústria, i que són més petits.

Continue reading