Continue reading...

Catalunya. Nou Decret Llei 24/2021 d’acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades.

En data 27-10-2021 s’ha publicat, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), el Decret Llei 24/2021 d’acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades. L’objecte d’aquesta disposició legal és: a) Modificar el Decret llei 16/2009 de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, amb la finalitat d’introduir mesures que millorin l’acceptació social dels projectes d’energies renovables, compatibilitzar l’activitat agrària amb la de producció d’energies renovables i…

Continue reading
Continue reading...

Entén la nova factura de gas.

El passat 01-10-2021 va entrar en vigor la nova estructura de peatges i càrrecs a la factura de gas. La Comissió Nacional de Mercats i la Competència (CNMC), a la seva pàgina web, ha editat un apartat amb contingut didàctic que permet els consumidors i empreses entendre els canvis i aprofitar així els beneficis del nou sistema. Veure més

Continue reading
Continue reading...

Nou Reglament d’equips a pressió i es modifiquen altres reglaments de seguretat d’instal·lacions.

En data 11-10-2021 s’ha publicat, en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), el Reial Decret 809/2021, de 21-09-2021, pel qual s’aprova el Reglament d’equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries. L’objectiu d’aqueta nou reial decret és l’adaptació de la reglamentació de seguretat d’equips a pressió a la nova classificació de substàncies que s’aplica en l’àmbit europeu, així com la seva actualització tenint en compte l’evolució de la tècnica i l’experiència que s’ha anat…

Continue reading
Continue reading...

Directrius per millorar la qualitat de l’aire i protegir la salut mental.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha publicat una nova guia de directrius per millorar la qualitat de l’aire i protegir la salut mental. Aquest document, publicat en anglès,  ofereix recomanacions basades en la salut per a la gestió de la qualitat de l’aire. L’objectiu d’aquestes recomanacions és proporcionar orientació per ajudar a reduir els nivells de contaminants de l’aire per tal de disminuir l’enorme càrrega per a la salut resultant de l’exposició a la…

Continue reading
Continue reading...

Malalties transmissibles d’alt risc

La Taula d’Interpretació i Desenvolupament dels plans d’autoprotecció que agrupa la Diputació de Barcelona, ​​Bombers de Barcelona, ​​Protecció Civil de Catalunya, Col·lectius professionals, Associacions, Gremis, i Federacions Patronals ha publicat la següent recomanació: R-16. Malalties transmissibles d’alt risc potencial i teletreball en relació amb els PAU. Veure document

Continue reading