Continue reading...

Guia per a l’elaboració d’estudis d’impacte ambiental de projectes de plantes solars fotovoltaiques.

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic publica la Guia per a l’elaboració d’estudis d’impacte ambiental de projectes de plantes solars fotovoltaiques i les infraestructures d’evacuació. L’objecte d’aquesta guia és facilitar, tant a promotors com a consultors, orientacions tècniques per a l’elaboració dels estudis d’impacte ambiental d’instal·lacions solars fotovoltaiques de la màxima qualitat, ja que això incrementa la protecció del medi ambient i millora l’eficàcia de la avaluació d’impacte ambiental. Veure…

Continue reading
Continue reading...

Guia professional de tramitació de l’autoconsum.

L’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) actualitza la guia professional de tramitació de l’autoconsum. Aquesta versió incorpora les darreres modificacions normatives de la regulació de l’autoconsum com els coeficients de repartiment variables en autoconsum col·lectiu, la flexibilització de condicions a l’autoconsum a través de xarxa i la eliminació d’avals en els tràmits d’accés i connexió fins a 100Kw. També s’amplia el detall dels tràmits relatius a les notificacions operacionals i els…

Continue reading
Continue reading...

Consulta pública prèvia. Nova Llei d’Indústria.

L’actual Llei d’Indústria data del 1992 i des de llavors són evidents els grans canvis experimentats. Per aquest motiu, el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme sotmet a consulta pública prèvia per demanar informació per a la redacció de l’avantprojecte de Llei d’Indústria. El termini per presentar al·legacions finalitza el 17-05-2022 i es poden remetre a l’adreça de correu: leydeindustria@mincotur.es indicant a l’assumpte: «Consulta previa Ley de Industria». Més informació

Continue reading
Continue reading...

Nou Reial Decret sobre les garanties financeras en matèria de residus.

Aquest Reial decret 208/2022 té com a objecte desenvolupar la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, fent ús de l’habilitació continguda a l’apartat 1.b) de la seva disposició final tercera, pel que fa a les garanties financeres exigibles als diferents actors implicats, en virtut del que preveu aquesta i en les normes que la desenvolupen, per respondre: a) Del compliment, davant de l’administració, de les obligacions que es derivin de l’exercici…

Continue reading
Continue reading...

Directrius bàsiques per a l’avaluació de riscos laborals.

L’empresa té l’obligació d’avaluar els riscos derivats del treball i d’adoptar les mesures necessàries. Per aquest motiu l’Institut Nacional de Seguretat i Salut al Treball (INSST) pública el document Directrius bàsiques per a l’avaluació de riscos laborals, amb el propòsit de guiar les organitzacions en el seu deure de fer l’ARL Aquesta publicació estableix les directrius i bases conceptuals de l’avaluació de riscos laborals i analitza detalladament les diferents etapes del procés, tot això amb l’objectiu de dirigir-la…

Continue reading
Continue reading...

Nou Reial Decret Llei de mesures urgents per la guerra a Ucraïna.

Reia Decret-Llei 6/2022. Els objectius bàsics de les mesures són la baixada dels preus de l’energia per a tots els ciutadans i les empreses, el suport als sectors més afectats i als col·lectius més vulnerables i el reforçament de l’estabilitat de preus. Es tracta de limitar els costos econòmics i socials de la distorsió de naturalesa geopolítica en el preu del gas, aturar el procés inflacionista d’arrel i facilitar l’adaptació de l’economia a aquesta situació…

Continue reading
Continue reading...

Nou Reial decret llei 7/2022 de Seguretat de les xarxes i serveis de comunicacions electròniques de cinquena generació

El passat 30-3-2022 es va publicar al BOE el Reial decret llei 7/2022 sobre requisits per garantir la seguretat de les xarxes i serveis de comunicacions electròniques de cinquena generació. Aquest Reial decret llei estableix requisits de seguretat per a la instal·lació, el desplegament i l’explotació de xarxes de comunicacions electròniques i la prestació de serveis de comunicacions electròniques i sense fil basats en la tecnologia de cinquena generació (5G). Veure document

Continue reading