Data d'inici:
Modalitat:

Curs pràctic: elaboració de projectes d’instal·lacions tèrmiques.

El curs pretén que l’alumne adquireixi coneixements i recursos suficients per a la realització de projectes d’instal·lacions tèrmiques, tant de climatització com de producció d’ACS.

Es farà referència a tota la normativa vigent, tal i com el Reglament d’instal·lacions Tèrmiques (RITE), Codi Tècnic de la Edificació (CTE), Reglament de Seguretat per a instal·lacions Frigorífiques, Ecodirectives ErP i Normes UNE.

La metodologia d’estudi es basarà en la realització d’un projecte de climatització, producció d’ACS i control de temperatura i humitat en una zona Wellness, per a un Hotel fictici