Guia Tècnica. Comptabilització de consums individuals de calefacció en instal·lacions tèrmiques d’edificis RD 736/2020

IDAE publica la Guia Tècnica de comptabilització de consums individuals de calefacció en instal·lacions tèrmiques d’edificis RD 736/2020.

El Reial decret estableix tot un seguit de requisits i obligacions relacionats amb la comptabilització de consums individuals de calefacció que han de complir les instal•lacions tèrmiques centralitzades d’edificis nous i existents, i aquesta publicació pretendre donar informació al respecte, ressaltant els aspectes més importants de la disposició legal,

Veure guia