RITE. Modificació del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis.

El BOE publica el Reial Decret 178/2021 que modifica el Reial Decret 1027/2007 que aprova el Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en els Edificis.

Veure més