Accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.

En data 22-03-2023 es publica al BOE el Reial decret 193/2023 que regula les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i la utilització dels béns i serveis a disposició del públic.

L’objecte d’aquesta disposició és la regulació de les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i la utilització dels béns i serveis a disposició del públic i establir una sèrie de mesures d’acció positiva i altres suports complementaris orientats a compensar els desavantatges de partida que experimenten de forma generalitzada les persones amb discapacitat.

Aquest Reial decret va entrar en vigor, 23-03-2023, l’endemà de la publicació en el BOE.

Veure document