Ajuts del PERTE de descarbonització industrial

En data 24-01-2024 el Ministeri d’Indústria i Turisme ha obert la finestreta per a la presentació de les sol·licituds de fons europeus per a projectes de descarbonització amb càrrec a la primera línia d’actuació del PERTE destinat a la transició verda de la indústria.

La Línia 1 d’ajudes d’actuació integral per a la descarbonització dona suport a les actuacions dutes a terme per les indústries nacionals per reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, incloent-hi la descarbonització de fonts d’energia amb l’electrificació de processos i la incorporació d’hidrogen; gestió energètica integral de processos industrials; reducció de lús de recursos naturals o la captura de carboni, entre altres línies d’actuació. Està dotada amb 1.000 milions d’euros, 500 milions en subvencions i 500 milions més en préstecs.

Aquesta línia està destinada a les societats mercantils públiques i privades que duen a terme activitats industrials, així com a les agrupacions que constitueixen altres empreses que contribueixin a la descarbonització d’una única instal·lació principal.

Els requisits per accedir a aquesta línia d’ajudes passen per reduir com a mínim 3.000 tones equivalents de CO2 a l’any, o almenys un 30% de les emissions, per a projectes tractors amb un pressupost mínim finançable d’1 milió d’euros amb data de finalització abans del 31 de març del 2026.