Ajuts per impulsar estudis de viabilitat de l’energia geotèrmica profunda.

El 15-06-2023 s’obre el termini de presentació de sol·licituds per a la primera convocatòria d’ajuts per fer estudis de viabilitat d’energia geotèrmica profunda a Espanya.

Aquesta convocatòria té com a finalitat impulsar estudis de viabilitat que incloguin actuacions exploratòries que analitzin i quantifiquin el recurs geotèrmic que hi ha en diferents emplaçaments geotèrmics de la geografia espanyola.

El termini de presentació finalitzarà el dia 07-09-2023. Les actuacions subvencionables s’han d’executar abans del 31-01-2026.

Indicacions d’interès per a la tramitació de l’ajuda.