Ajuts. Programa NEOTEC Petites empreses innovadores.

Convocatòria per a l’any 2022 del procediment de concessió d’ajuts destinats a nous projectes empresarials d’empreses innovadores (Programa NEOTEC)

La nova convocatòria s’emmarca a la iniciativa NEOTEC del CDTI, organisme depenent del Ministeri de Ciència i Innovació.

Aquest programa té com a objectiu el finançament de la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l’ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l’activitat investigadora i on l’estratègia de negoci es base en el desenvolupament de tecnologia.

Es finançaran els costos derivats de la posada en marxa d’un nou projecte empresarial d’empreses innovadores, sempre que estiguin inclosos al pla d’empresa i siguin necessaris per desenvolupar-lo.

Es podran finançar les despeses següents: a) Inversions en equips, b) Despeses de personal, c) Materials, d) Col·laboracions externes / assessoria, e) Altres costos: lloguers, subministraments, cànons i llicències, despeses de sol·licitud i manteniment de patents i altres drets de propietat industrial, assegurances i despeses derivades de l’informe d’auditor. Aquests darrers tindran un límit màxim de 2.000 euros per beneficiari i anualitat.

El termini de presentació de sol·licituds a la convocatòria començarà el 20 de maig fins al 5 de juliol del 2022.

Veure documentació