Llei 7/2021. Canvi climàtic i transició energètica

Aquesta llei té per objecte assegurar el compliment, per part d’Espanya, dels objectius de l’Acord de París; facilitar la descarbonització de l’economia espanyola, la seva transició a un model circular, de manera que es garanteixi l’ús racional i solidari dels recursos; i promoure l’adaptació als impactes de l’canvi climàtic i la implantació d’un model de desenvolupament sostenible que generi ocupació decent i contribueixi a la reducció de les desigualtats.

L’Administració General de l’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, en l’àmbit de les seves respectives competències, han de donar compliment a l’objecte d’aquesta llei, i cooperar i col·laborar per a la seva consecució.

Veure més