Catalunya. Instrucció 1/2021. Sobre l’amiant, pel que fa al doblatge de cobertes i a la instal·lació de plaques solars o de qualsevol altre element sobre cobertes de fibrociment.

Aquesta Instrucció és d’aplicació a tot el que es relacioni amb els treballs amb risc d’amiant.

Veure instrucció