Catalunya. Nou tràmit relatiu a la Comunicació de fuites de gasos refrigerants fluorats

A partir del dia 27 d’octubre de 2020 els titulars d’instal·lacions frigorífiques i d’instal·lacions tèrmiques en edificis han de comunicar l’Administració les fuites de gasos refrigerants fluorats que es produeixin en les seves instal·lacions.

Accés al tràmit